Våra får är av rasen Värmlandsfår. Vi köpte de första 2014 och har sedan gått från 10 djur till 85-90 djur, varav 25-30 tackor. Värmlandsfår hör till de större av allmogeraserna men är mindre än de flesta produktionsraser, våra tackor brukar nå en vuxenvikt på 50-60 kg. 

Värmlandsfår finns i färgerna svart, brun, grå, beige och vit. Sedan 2017 har vi alla dessa färger i vår besättning. 

Vi är medlemmar i Föreningen Svenska Allmogefår där vårt genbanksnummer är 1939.